365bet官网首页
关于王丽娟等19名同志具备高一级教师职称资格的公告

— —

发布时间:2010-04-19

  

关于王丽娟等19名同志具备

高一级教师职称资格的公告

 

经吴江市中学教师中级资格评审委员会及苏州市中学教师高级专业技术资格评审委员会评审通过,苏州市职称办及江苏省人事厅文件批复,我校以下19名教师已具备中学一级教师和高级教师资格。资格时间从二ОО七年八月三十日起算。

中学一级教师:王丽娟  朱海峰  顾小兵  钟立胜

              顾红英  陈岚婷  高远良   

                  王金燕      叶伟华

                  鲁加峰  马春燕   

              钮荣新

  中学高级教师:钮国琴  张红梅

 

特此公告

365bet官网首页_365bet安全不_365bet网站登录不了

二ОО七年十一月四日