365bet官网首页
关于庞玉忠等23名同志具备高一级教师职称资格的公告

— —

发布时间:2010-04-19

 

关于庞玉忠等23名同志具备

高一级教师职称资格的公告

 

经吴江市中学教师中级资格评审委员会及苏州市中学教师高级专业技术资格评审委员会评审通过,苏州市职称办及江苏省人事厅文件批复,我校以下23名教师已具备中学一级教师和高级教师资格。资格时间从二ОО九年八月三十日起算。

中学一级教师:庞玉忠      严飞虹  刘朱刚

                  袁海勇       

                  郭本刚  马阐礼   

              胡智强

中学高级教师:王建荣  陈月馨  宋彤芬  鄢军华

              王永良  赵莉莉  姬惠光  姚迎春

              叶大新  陆卫琴

 

特此公告

365bet官网首页_365bet安全不_365bet网站登录不了

二ОО九年十一月十五日